Zośka Women's Cycling

Drużyna PZKol/RZKol
Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski
ANDRZEJA 1, 01-864 Warszawa
Szosa

Zawodnik:

Imię Nazwisko Kategoria
Anna Wiese Elita