Ifon Kolarzklub

Drużyna PZKol/RZKol
Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski
ul. Kolejowa 10, 05-850 Ożarów Maz.
Szosa