Tts.coach

Drużyna PZKol/RZKol
Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski
ul. Wał Miedzeszyński 474 ZF m 2, 03-944 Warszawa
Szosa | MTB

Zawodnicy:

Imię Nazwisko Kategoria
Michał Jagiełło Masters
Krzysztof Majkowski Cyklosport
Dariusz Kołakowski Elita
Adam Alker Masters
Piotr Brynkus Masters
Karolina Kołkowicz Masters
Marcin Sztuka Elita